Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/

Dyrektor Przedszkola ustala plan finansowy jednostki, który następnie jest akceptowany i korygowany przez Urząd Miejski Departament Edukacji Wydział Finansów Oświatowych.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Pokaż informacje o artykule