Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania oraz sposób ich realizacji zawarte są w Statucie Przedszkola.
 
Szczegółową organizacje pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 Dyrektorem Przedszkola  nr 33 " Staromiejskie" jest mgr Monika Janik.
 
W naszej placówce w roku szkolnym 2019/2020  prowadzone  będą 4 oddziały przedszkolne:
 
- Oddział dzieci 3-letnich
- Oddział dzieci 4-letnich
- Oddział dzieci 5,6-letnich
- Odział dzieci  6- letnich
 

Pokaż informacje o artykule