Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/

Do zadań logopedy należy:
 
1)    przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
2)    diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy;
3)    prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;
4)    utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
5)    udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
6)    prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz … ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;
7)    prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej; ;
8)    organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
9)    udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
10)    organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
11)    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pokaż informacje o artykule